Moja náplň práce

V skratke by sa dalo napísať, že mojou náplňou práce je práca s deťmi a mládežou. A čo sa za tým skrýva? Dva dni v týždni som v materskej škole, kde sa s deťmi hráme, kreslíme si, no predovšetkým ony samy sa už učia samostatnosti, preto pri mnohých činnostiach ich len doprevádzam alebo dávam na ne pozor. S deťmi taktiež pracujem počas detskej besiedky. Sme tím viacerých „učiteľov“, preto službu si vieme rozdeliť podľa toho, kto s čím vie a chce pomôcť. Ja som zatiaľ doprevádzala detské piesne na klavíri alebo flaute, no postupne začínam viac pomáhať pri samotnom pripravovaní jednotlivých besiedok a ich programu. Ďalej sa zúčastňujem na stretnutiach s utečencami, tzv. Kaffe-internationale, alebo Kaffe-azyl, kde sa s deťmi hrám rôzne spoločenské hry, stolný futbal, alebo si s nimi robím domáce úlohy. Ďalšou súčasťou mojej služby je mládež. Jednak s konfirmandmi počas konfirmačnej prípravy, kde vyučuje farár, a ja pomáham s rôznymi menšími aktivitami. Pre mládež po konfirmácii pripravujeme raz mesačne stretnutia, kde cez rôzne hry a iné aktivity chceme s nimi predovšetkým budovať vzťahy a svedčiť im naším životom.


Príprava na detskú besiedku