Mesiac: september 2019

Je to výzva!

Martinskirche, Ohmenhausen

Nové prostredie, noví ľudia, cudzí jazyk. Prvý mesiac strávený v Nemecku bol pre mňa dobrou lekciou naučiť sa dôverovať Bohu. Prvé stretnutia s ľuďmi, nové ubytovanie a nesmelosť v službe. Na jednej strane všetko neznáme, ale na druhej strane akoby všetko vopred pripravené a požehnané.
Pracujem prevažne s deťmi a mládežou v evanjelickom cirkevnom zbore. Ide o rôzne stretnutia, ako detská besiedka, konfirmačná príprava, a dva dni v týždni som s deťmi v škôlke. Pre porozumenie si nie je vždy potrebná reč, s deťmi si veľmi dobre rozumieme v rôznych hrách, piesňach, a s mládežou aj v hre na hudobných nástrojoch.
Veľmi dôležitý je tu pre mňa taktiež kontakt s domácimi ľuďmi, ktorí ma viac „vtiahnu“ do tohto prostredia, oblasti Švábska, dialektu švábčiny a zoznámia ma i s domácou kuchyňou (napr. tradičné „Spätzle“, na spôsob našich párancov, alebo pečivo „Bretzel“, ako pečené praclíky).
Budovať si vzťahy, priučiť sa viac nemčine… všetko chce svoj čas, no tento mesiac bol dobrým začiatkom do celej služby, a predovšetkým požehnaným štartom do niečoho nového v mojom živote.

12.10.2019

Výlet v Tübingene
Stiftskirche, Tübingen
Sme pri najužšej ulici na svete, Reutlingen