Mesiac: december 2020

Jesenné highlighty

Adaptačné prvé týždne prebehli dobre, takmer ako by boli vopred vymyslené a naplánované. Tvorilo ich viacero úsmevných momentov a dobrých vecí, ktoré viedli k pozastaveniu sa, k zamysleniu, prehodnoteniu. Za najvýraznejšie by som označila nasledujúce tri udalosti.

AKČNÝ DEŇ

Koncom septembra sa konal AKTION-TAG. So skupinou tohtoročných konfirmandov – 13/14r humanoidov sme lámali bariéry. Nie len jazykové. Mali sme neformálny teambuilding prostredníctvom spoločných hier, aktivít zameraných na spoznanie seba navzájom (a trochu aj seba samých) a, áno, aj športu. Bol to jeden z tých naozaj dobrých, pamätných dní. Na úpätí Schwäbische Alb, plný slnka, hier, spriateľovania sa, príjemnej spoločnosti a chutného jedla.

KONFI

Pandémia covidu ovplyvnila mnohé. Pre opatrenia sa napríklad presunula konfirmácia z mája na október, stále však bolo otázne, či vôbec bude možná. Hlavným problémom bol priestor. Bolo totiž treba taký, v ktorom by bolo možné dodržať všetky opatrenia, vrátane bezpečného odstupu. V sobotu, večer pred Konfidňom sa stretli konfiteens, rodičia aj vedenie a starší miestneho zboru v jazdeckej hale v dedine vedľa a s pomocou ochotného majiteľa ju trochu prizdobili, rozmiestnili lavice, pridali potrebné značenie, zakončili to spoločenstvom a VP a v nedeľu bola konfi so všetkým, čo k tomu patrí. Znie to absurdne? Utopicky?  Out of box? Nepochybne si to vyžadovalo trochu viac úsilia než len povedať „nedá sa“…lebo sa dalo. Spôsob sa našiel.

WALD-WOCHE

Dva dni v týždni trávim v MŠ. V októbri je zvykom mať tzv. lesný týždeň. To znamená, že počas celého týždňa prebieha edukačný proces nie dnu, ale vonku. V lese, ktorý je vzdialený asi 10 minút chôdze. Detiská objavujú, spoznávajú, učia sa, užívajú si stvorenie aj vlastnú existenciu. Blato majú všade, na tvári, vo vlasoch, za ušami, no sú samé sebou. Učia sa prekonávať prirodzené prekážky a zvládať výzvy a poznávajú, že svet okolo nich nie je nebezpečný, ale že je dobrým miestom, ktorého sa netreba báť. Je v poriadku spadnúť a vstať a výskať od radosti, užívať si voľnosť, rýchlosť, aj samotné nadšenie aj vykonávanie jednej činnosti 101x.  Vidieť tú explóziu čistej, surovej radosti zo slobodného bytia nabáda k zamysleniu – čo nás, veľkáčov, okráda o radosť?