Slová básnika

Kde si? Čo robíš? Veľmi rada odpoviem na otázky blízkych a priateľov z „domova“, zo Slovenska. No zároveň viem, že každý si vytvorí svoju vlastnú predstavu, keďže nezažil tú skutočnosť so mnou. A taktiež tu v Nemecku, môžem ľuďom rozprávať o mojom živote a práci na Slovensku, no nikto z nich tam nebol. Človek môže vidieť a poznať potiaľ, čo sám zažil, z čoho má skúsenosť. Ako Goethe hovorí „Každý počuje iba to, čomu rozumie“.
V októbri som mala možnosť stráviť jeden celý týždeň vo Weimare, v krásnom historickom meste Goetheho a Schillera. Postretávali sme sa tam viacerí dobrovoľníci, povymieňali si skúsenosti, a bolo dobré vidieť, že spolu sme súčasťou jedného celku. Veľmi zaujímavé taktiež bolo, že aj keď sme sa predtým nepoznali, v istom smere sme si boli blízki. Každý zažívame podobné situácie v novom prostredí, každý si musíme nájsť to svoje miestečko či už v službe, medzi domácimi, priateľmi, i v samotnej kultúre Nemecka.
Iný Goetheho výrok znie: „Človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom.“ A to je niečo, čo si nesiem so sebou po ďalšom mesiaci strávenom v Nemecku. Poznávanie seba, môjho konania, správania sa či už v bežnom dni, alebo pri nových výzvach. Nie to, ako mňa vidia iní, ale ako sa ja vidím v tomto svete.

13.11.2019

Weimar
Bronzová socha Goetheho a Schillera pred Nemeckým národným divadlom vo Weimare
Spoločné aktivity počas seminára vo Weimare